User Tools

Site Tools


voorbeeld-transactie_opvragen_boekgegevens

Roelant Ossewaarde 2008/05/05 16:07 De links op deze pagina zijn verouderd en werken niet. Up-to-date informatie is te vinden door te klikken op de REST-objecten op de pagina REST.

Voorbeeld-transactie opvragen boekgegevens

Er zijn twee simplificaties aangebracht om de voorbeeld-transactie helder te houden:

 1. authenticatie vindt niet plaats; in werkelijkheid zal dat wel gebeuren, op basis van HTTP BASIC authenticatie of mbv. cookies / authid's.
 2. alle URI's worden niet 'vertaald' zoals dat hoort volgens de RFC's; daardoor zijn de query-strings leesbaarder. Maw., een query als “?query=titel%3Dauteur” wordt op deze pagina opgeschreven als ?query=titel=auteur.
Stap 1: Client → Server: Request query voor boek 'Aanslag' van 'Mulisch'

De client stuurt via HTTP aan resource booklist de GET-request:

GET http://www.boektrust.nl/booklist?authid=623AGJHL23&query=auteur=^MULISCH&filter=titel=.*AANSLAG.*

Van belang zijn elementen query, filter : deze twee elementen samen vormen de query waarmee gezocht wordt in de indexen van de database. Meer informatie over de opzet van de database en de mogelijkheden van de query-taal zijn te vinden op pagina Database en Queries. Van belang hier is dat er een key=value paar wordt doorgegeven, waarvan de value een regular expression is. In dit geval wordt gezocht naar alle boeken waarvan:

 • auteur begint met MULISCH, en bovendien
 • titel bevat AANSLAG.
Stap 2: Server → Client: Response query voor boek

De server stuurt response:

200 OK
<?xml version="1.0"?>
<bt:booklist xmlns:bt="http://www.boektrust.nl/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
 <bt:NumberOfBooks>3</bt:NumberOfBooks>
 <bt:Book bt:recordreference="978906262331" xlink:href="http://www.boektrust.nl/book/978906262331?detail=basic"/>
 <bt:Book bt:recordreference="978906262123" xlink:href="http://www.boektrust.nl/book/978906262123?detail=basic"/>
 <bt:Book bt:recordreference="978906262220" xlink:href="http://www.boektrust.nl/book/978906262220?detail=basic"/>
</bt:booklist>

De response die de server stuurt is een standaard HTTP-response. Bij foutmeldingen wordt een standaard HTTP-code teruggestuurd (bv. error 403 - Permission denied, als iemand niet geauthenticeerd is). In dit geval wordt status 200 teruggegeven, en een lijst met resources die aan de zoekopdracht voldoet.

Stap 3: Client → Server: Request detail voor boek 978906262331

De client stuurt via HTTP aan resource book de GET-request:

GET "http://www.boektrust.nl/book/978906262331?detail=basic"

NB: de precieze lokatie (de URI http://www.boektrust.nl/book/978906262331?detail=basic) is niet vooraf gedefinieerd; BoekTrust kan dat altijd nog wijzigen. Wat wel is gedefinieerd is dat de lokatie van basis-detail-gegevens van book altijd kan worden opgevraagd via een query naar resource booklist. Zo implementeren wij loose coupling van componenten.

Stap 4: Server → Client: Response query voor boek

De server stuurt naar de client response:

200 OK
<?xml version="1.0"?>
<bt:book xmlns:bt="http://www.boektrust.nl/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
 <bt:Book>
  <boek versie="0.9">
  <isbn>906262331X</isbn>
  <ean>9789062623310</ean>
  <auteur>Harry Mulisch</auteur>
  <titel>De Aanslag</titel>
  </boek>
  <bt:additional><bt:Book bt:recordreference="978906262331" bt:type="flaptekst" xlink:href="http://www.boektrust.nl/book/978906262331?detail=flaptekst"/></bt:additional>
 </bt:Book>
</bt:booklist>

Van belang is dat de server niet ALLE informatie over het boek verstuurt, maar slechts een deelverzameling van basisgegevens. Verdere gegevens moeten opnieuw opgevraagd worden; in dit voorbeeld worden flaptekst-gegevens nog niet vermeld, maar moeten die apart worden opgevraagd via de gegeven link. De client mag er van uitgaan dat alle informatie die de resource book heeft over een boek wordt weergegeven, hetzij door middel van de informatie zelf (in dit voorbeeld: isbn, ean, auteur, titel), hetzij door middel van een link naar andere informatie.

voorbeeld-transactie_opvragen_boekgegevens.txt · Last modified: 2019/07/18 12:41 (external edit)